initiatief_zeeland_ logo_2024

Visit Us

Zeeland op 25 september in gesprek over de toekomst

Wat is belangrijk voor een goede toekomst van het dorp Zeeland? Daarover kunnen inwoners van Zeeland praten tijdens een bijeenkomst op 25 september in het Dorpshuis Zeeland. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en iedereen is welkom.

               Klik op de flyer

Doel van deze bijeenkomst is om met de inwoners van Zeeland uitgebreid te praten over wat het kernteam in KernenCV Zeeland heeft vastgelegd. Een groep van circa 20 inwoners heeft op twee eerdere bijeenkomsten gesproken over wat de sterke punten van Zeeland zijn, maar ook de minder goede. Waar nog kansen liggen, maar ook waarmee het dorp aan slag moet om een goede leefbaarheid in Zeeland voor de toekomst te borgen.  Van die bijeenkomst is een verslag gemaakt en dat is uitgangspunt voor de avond van 25 september.

William van Stiphout maakte als voorzitter van Initiatief Zeeland deel uit van de eerdere besprekingen. “Voor een gezonde leefbaarheid is het van belang dat er voldoende geschikte en betaalbare woningen zijn voor zowel de jongeren als ook de ouderen. Het woningaanbod is nu veel te klein,” aldus William. Hij benadrukt het belang dat ook jongeren vanaf 18 jaar tot 35 jaar naar deze avond komen. “Om mee te praten wat zij vinden en om ideeën aan te dragen hoe het in Zeeland in de toekomst nog leuker te maken om er te wonen.”

Het verslag van de Kernen CV Zeeland is niet definitief. De bezoekers van de bijeenkomst op 25 september kunnen suggesties doen om die aan te vullen of te verbeteren. Het wordt een interactieve avond, waarbij Zeelanders in kleine groepjes praten over een aantal onderwerpen. Onderwerpen die nu of in de toekomst heel belangrijk zijn voor Zeeland. Niet alleen over voldoende woningen, waaraan behoefte is, of een groen en bruisend centrum, over toekomstige gezondheidszorg in Zeeland, over de kindzorg en de basisscholen, maar ook fietsveiligheid en onderwerpen die voor de leefbaarheid van Zeeland van groot belang zijn.

Lydia Verstraelen en Maartje Daverveld hebben meegewerkt aan de voorbereiding. Lydia: “We hebben samen de prioriteiten voor een mooie toekomst van Zeeland bepaald. Nu moeten we de stap zetten om dit te concretiseren. Waarom? Wij als dorpsbewoners maken het dorp.” Maartje Daverveld noemt als voorbeeld van een knelpunt de basisscholen in het dorp. “De huidige basisscholen groeien uit hun jasje. Ook is de buitenspeelruimte voor de kinderen te klein en niet uitdagend voor de kinderen.” Ze vindt bovendien dat het centrum van Zeeland nogal versteend is. “Vergroening is zeer gewenst.”

Wil jij er op 25 september bij zijn?

Meld je dan aan door een mail te sturen naar info@initiatiefzeeland.nl