initiatief_zeeland_ logo_2024

Visit Us

De werkgroep wonen en leefbaarheid van de vereniging houdt zich bezig met de woonvisie en de woonwensen van Zeeland. De werkgroep bestaat uit leden die op het terrein van wonen, woningbouw en leefbaarheid veel deskundigheid in huis hebben. Met de gemeente is intussen intensief overleg geweest. De werkgroep heeft een uitgebreide reactie opgesteld op het concept van de woonvisie die de gemeente heeft gepresenteerd. 

De reactie van de werkgroep is hier te lezen: https://www.initiatiefzeeland.nl/initiatiefgroep-zeeland-bezorgd-over-woningbouw/

In de media is uitgebreid aandacht besteed aan de reactie van de werkgroep:

https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/vrees-voor-spaak-lopen-woningbouw-in-zeeland-initiatief-zeeland-trekt-aan-de-bel~a8e5ecf1/

https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/landerd/zeeland/initiatiefgroep-zeeland-bezorgd-over-woningbouw