initiatief_zeeland_ logo_2024

Visit Us

Werkgroep wonen en leefbaarheid in Zeeland

Wonen en leefbaarheid in Zeeland

Initiatief Zeeland Samen Sterk wil met de inwoners van Zeeland bekijken hoe de toekomst van wonen en woningbouw re uit moet komen te zien. Daarbij is de leefbaarheid in het dorp een belangrijk aspect. De gemeente Landerd is bezig met het opstellen van een nieuwe woonvisie, uit eerdere onderzoeken zijn al tal van gegevens gekomen over wensen, behoeftes en mogelijkheden. Vragen als waar komt de volgende woning-uitbreiding (na Repelakker), hoe staat het met de leefomgeving in bestaande wijken, wat kan daar verbeterd worden. Belangrijk is de vraag hoe het zal gaan na een gemeentelijke samenvoeging.

Initiatief Zeeland gaat een werkgroep samenstellen van inwoners die mee willen denken, plannen willen maken, de gemeente willen adviseren.

We zoeken mensen die een goed woningaanbod en een goede leefomgeving belangrijk vinden. Deskundigen op gebied van wonen, bouwen, planinrichting e.d. zijn welkom, maar wat vooral belangrijk is dat leden van de werkgroep zich betrokken voelen bij het verzekeren van een goede toekomst van ons dorp. Welke wensen zijn er, welke ideeŽn leven er, hoe kunnen we zorgen dat iedereen een goede plek heeft om te wonen en te leven? Die vragen komen aan de orde.

Het bestuur van vereniging Initiatief Zeeland Samen Sterk is op zoek naar die mee willen doen. Wij willen onze leden er graag bij betrekken. Graag nodigen we jullie uit voor deze werkgroep.

Heb je belangstelling, laat het via ons emailadres weten: info@initiatiefzeeland.nl

Ken je mensen van wie je denkt dat die een goede bijdragen kunnen leveren? Laat het ons ook weten.