initiatief_zeeland_ logo_2024

Visit Us

Vorige slide
Volgende slide

ZEELAND IS NU EEN RIJK DORP

Rijk aan mensen die zich voor de gemeenschap inzetten. In verenigingen, in de voorzieningen zoals onderwijs, zorg, werkgelegenheid en nog veel meer. De overheid trekt zich steeds verder terug, laat het aan het initiatief van de burgers over. Zeeland is onderdeel geworden van een veel grotere gemeente en daarom is het van belang onze eigen stem te laten horen.

Maar… 

 • Hebben we een plan hoe we samen het Zeeland van 2030 zien en willen realiseren?
 • Hoe kan de gemeente ons hierbij helpen?
 • Staan we daar als dorpsgemeenschap als geheel achter?
 • Welke behoeftes bestaan er, hoe krijgen jongeren de kans eenleven op te bouwen in eigen dorp?
 • Zijn voor de ouderen de voorzieningen op orde om hen volledig in de gemeenschap te laten functioneren?

Samen kunnen we zorgen dat Zeeland een dorp blijft waar sprake is van een gemeenschap die niet alleen trots is op dat dorp, maar ook een gemeenschap waarin alle mensen samen zorgen dat het leefbaar is voor iedereen. Zeeland barst van de goede initiatieven, op veel terreinen. Ondanks alle inzet en goede wil, lukt het lang niet altijd om die initiatieven tot resultaten te laten leiden. Soms door een afwachtende houding van mensen, soms door een gebrek aan medewerking van instanties.

Stel je eens voor dat:

 • de verenigingen op de subsidie worden gekort.
  Hoe kunnen ze verder?
 • de winkels verdwijnen
 • het bedrijventerrein leeg blijft
 • scholen moeten sluiten door het geringe aanbod van kinderen
 • de jongeren Zeeland verlaten
 • er gebouwen leeg komen staan, het gemeentehuis of het kerkgebouw. Wat gebeurt er met die gebouwen?


Wij zien veel mogelijkheden om de Zeelandse gemeenschap zelf te laten bepalen wat er moet gebeuren om Zeeland een aangenaam en leefbaar dorp te laten blijven. Wij zijn onafhankelijk, niet gebonden aan een belangenvereniging of aan een politieke beweging.

GEREALISEERDE PROJECTEN

 • Dorpshuis annex sporthal
 • Buslijn 99/ bushaltes Bergmaas/Tweehekkenweg en Bergmaas/rotonde Voederheil
 • Ondersteuning AED-actie Hartstichting voor buurtverenigingen e.d.
 • herindeling gemeente: inwoners betrekken bij het proces
 • wonen en leefbaarheid: toekomst(mogelijkheden) woningbouw en leefbaarheid in de wijken
 • duurzaamheid: collectieve energie-initiatieven
 • voorzieningen voor jongeren: pannaveld
 • realisatie waterpunt in het dorp
 • dorpsevenement 25 jaar gemeente Landerd (25/25 mei)
 • incidentele initiatieven