initiatief_zeeland_ logo_2024

Visit Us

Vmbo Peelrand Mill werkt hard door

De afgelopen maanden hebben de leden van het Kernteam Regionale vmbo Peelrand veel aandacht besteed aan het bekendmaken van ons initiatief om Regionale vmbo Peelrand op te richten. En is veel nadruk gelegd op het belang van een kleinschalige vmbo-school in de regio als ook het verzamelen van steunverklaringen. De initiatiefnemers willen op deze manier mbo-onderwijs in Mill behouden na het bekend worden van de sluiting van het Merletcollege in Mill. Wie wil steunen kan lid worden van een op te richten klankbordgroep.

Volgens de initiatiefnemers laten ontwikkelingen in onderwijsland zien dat er vraag is naar vernieuwend onderwijs. Dit onderwijs legt de nadruk op actief leren, waarbij leerlingen betrokken worden bij hun eigen leerproces en de mogelijkheid krijgen om zelfstandig te ontdekken en te onderzoeken.  Belangrijke waarden zijn: passend onderwijs, veilige leeromgeving, kleinschalig en goede (praktijk)lessen. Op deze manier denkt het kernteam uitvoering te kunnen geven aan gepersonaliseerd onderwijs.

Een flinke klus

Achter de schermen werkt het kernteam hard aan het uitwerken van de wettelijke kwaliteitseisen. Wat is de visie op burgerschapsonderwijs en onderwijstijd? Maar ook welke voorzieningen bieden de school leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en hoe wordt de ontwikkeling van de leerling gemonitord. Niet alleen de leerling, maar ook personeelsbeleid en -bekwaamheid, medezeggenschap en niet te vergeten de financiŽn zijn belangrijke onderwerpen. Het kernteam is inmiddels in gesprek met de gemeente Land van Cuijk, omdat zij verantwoordelijk is voor de huisvesting van onze nieuwe school.

 Het schrijven van beleid voor deze kwaliteitseisen is heel veel werk en de initiatiefnemers merken nu pas echt hoeveel tijd het kost om de aanvraag voor de nieuwe school te realiseren. Niet te vergeten dat pas begin dit jaar een start is gemaakt. DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs van het minsterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het kernteam extra tijd gegeven om alles voor te bereiden.

Klankbordgroep

Voor ondersteuning door input, feedback en advies wil het kernteam aan klankbordgroep opzetten. Te denken valt hierbij aan experts in en met het onderwijs (leerkrachten, management) maar ook op het gebied van communicatie/marketing of financiŽn. In ieder geval een groep die fungeert als een kritische spiegel en een waardevolle input biedt in dit proces. In een later stadium zijn de initiatiefnemers op zoek naar mensen die graag weer bij willen dragen aan het verzamelen van de nodige steunverklaringen voor deze school.

Wie hiervoor belangstelling heeft en wil helpen om een breed draagvlak te creŽren voor een kleinschalig vmbo in de regio, kan  contact opnemen met Bart Hermanussen (telefoon 06-29198881) of via een mail naar info@vmbo-inmill.nl.

Meer informatie op de website, klik hier  

Facebook, klik hier 

Voor eerdere berichten over dit onderwerp, klik hier