initiatief_zeeland_ logo_2024

Visit Us

Denktankavond

Na 2 succesvolle bijeenkomsten in juni met Zeelandse inwoners tot 35 jaar en vanaf 35 jaar hebben we in september een denktankavond met gehad. Tijdens de denktankavond zijn suggesties aan ons gegeven hoe nu verder te gaan als initiatiefgroep. Mede naar aanleiding van de uitkomsten van de 2 avonden en de denktankavond hebben we de volgende besluiten genomen: 

  • We gaan binnenkort aan de slag met een aantal concrete projecten. Themagroepen zullen worden gevormd die de gekozen projecten verder gaan uitwerken. 

  • Afzien van een dorpsenquête om aan alle Zeelanders te vragen hoe zij tegen een groot aantal onderwerpen kijken. Reden hiervoor is dat initiatiefgroep van mening is dat er tijdens de plenaire avonden al voldoende onderwerpen naar voren zijn gebracht om van start te gaan. Een dorpsenquête zal veel tijd en energie vergen om deze goed uit te werken. Als initiatiefgroep gaat onze voorkeur uit naar gerichte enquêtes, uitgevoerd door de themagroepen. Themagroepen zullen daarbij zelf bepalen hoe zij invulling geven aan verzamelen van mening van de Zeelanders. 

  • InitiatiefZeeland2030 verder zal gaan als vereniging. Als vereniging wordt de maatschappelijke legitimering het beste geborgd. Doel is een vereniging voor alle Zeelanders. 

  • Via Facebook zullen Zeelanders frequent op de hoogte worden gehouden van nieuwe ontwikkelingen van InitiatiefZeeland2030. Komende maand zal via facebook & website worden gedeeld met welke projecten/thema’s van start zal worden gegaan. 

WAT VRAGEN WE VAN JULLIE?

  • Deel facebookberichten van initiatiefZeeland2030 zoveel mogelijk met andere Zeelanders. 
  • Neem actief deel aan een van de themagroepen. Ben je betrokken bij de toekomst van Zeeland, denk je dat je een positieve bijdrage kunt leveren aan een specifiek thema en wil je samen met anderen een mooie invulling geven aan een thema? 
    Stuur een e-mail en meld je aan!! 

ZEELAND 2030 - SAMEN STERK

Note Onder de vlag van Initiatief Zeeland2030 is de werkgroep ‘accommodatiebeleid’ vanaf augustus van start gegaan. In de afgelopen maanden heeft deze werkgroep al duidelijk haar stem laten doorklinken in de vorderingen van de plannen voor het dorpshuis. Door de inbreng van de werkgroep zijn de plannen voor toekomstig dorpshuis uitgebreid naar plannen van dorpshuis& én de sporthal, waarbij nieuwbouw van sporthal ook zal worden uitgewerkt. De werkgroep ‘accommodatiebeleid’ blijft meepraten over en invloed uitoefenen op de invulling van de plannen voor het toekomstige dorpshuis en de sporthal.