initiatief_zeeland_ logo_2024

Visit Us

Veel belangstelling voor tiny houses

Tiny houses in Zeeland

Tijdens een online-presentatie van Initiatief Zeeland hebben circa 40 belangstellenden informatie gekregen over de mogelijkheden om in Zeeland tiny houses te bouwen. Er blijkt veel belangstelling voor te bestaan.

De werkgroep Wonen van Initiatief Zeeland deed in januari via facebook een oproep met de vraag of er belangstelling bestaat in Zeeland voor deze duurzame en goedkope vorm van wonen. Dat heeft heel veel reacties opgeroepen. De werkgroep van Initiatief Zeeland heeft alle mensen die zich aanmeldden in een enquête gevraagd naar meer gegevens over henzelf en hun wensen. Met de gemeente is overleg gestart om te kijken of er in Zeeland zoiets kan worden gerealiseerd. En er is gekeken waar in de omgeving al met succes dergelijke projecten zijn gerealiseerd.

Ambities

In een presentatie kregen de deelnemers tijden de informatiebijeenkomst te horen wat de bedoeling is, wat er bij komt kijken en hoe de bouw van tiny houses werkelijkheid kan worden. Tevens werd bekend gemaakt wat de uitkomsten zijn van de enquête.

De ambities van de initiatiefnemers zijn:

  • Binnen 1-2 jaar realiseren van ongeveer 10 tiny houses in het dorp Zeeland
  • Dit jaar regelen dat gemeente ermee instemt
  • Binnen de bebouwde kom bouwen
  • Doelgroep zijn mensen van 18-40 jaar die in Zeeland wonen of in het verleden hebben gewoond

Jongeren

Het project is gericht op jongeren in Zeeland. Duurzaamheid en betaalbaarheid zijn uitgangspunten. De bouw van de tiny houses moet een gezamenlijk project worden van mensen die er willen gaan wonen. Dat betekent dat er een vereniging of stichting moet komen die dit als Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Er moet een bestuur van 5 mensen worden gevormd, waarbij de bestuursleden in ieder geval zeker zijn van een tiny house. Het CPO laat zich begeleiden door een professional. Tijdens de online-bijeen komst legde Luuk Dankers uit Aarle-Rixtel uit wat dat inhoudt. Hij heeft in zijn woonplaats het project De Hopman met 10 tiny houses opgezet.

Wie in het bestuur  van de CPO zitting wil nemen moet zich – met motivatie – vóór 26 maart melden via info@initiatiefzeeland.nl

Intussen gaan de gesprekken met de gemeente verder en moet een geschikte plaats voor de bouw worden gevonden.

Elders op de site informatie over projecten o.a. in Aarle Rixtel. Klik hier