initiatief_zeeland_ logo_2024

Visit Us

Pionieren in de Peel, heel natuurlijk! #DuurzameDoener | ZLND.nu

Jan Ottens woont op ‘t Oventje waar hij zijn eigen landgoed heeft aangelegd. Zijn missie is om een alternatief te bieden voor boeren die steeds vaker in de knel komen door diverse omstandigheden. Dat doet hij in het ambitieuze project Peel Natuurdorpen. Jan heeft daartoe het initiatief genomen en werkt nauw samen met voormalig burgemeester Pierre Bos van Boekel en met Annie Martens uit Zeeland. Pionieren, zoals ooit de Peel op natuurlijke wijze is gevormd.

Peel Natuurdorpen heeft als doel dat boeren op een deel van hun grond nieuwe natuur creëren. In de beboste delen ervan of op het erf zelf zouden ze dan tiny houses  kunnen bouwen, die ze verhuren. De huur compenseert het verlies aan inkomsten. Jan wil hiermee tegelijkertijd andere problemen aanpakken zoals herstel van biodiversiteit geïntegreerd met kleinschalig wonen. Hoewel het hem niet direct te doen is om de woningnood aan te pakken, wordt het woningprobleem wel meegenomen in het project. Naast zaken als koolstof vastlegging, stikstof problematiek en water retentie en verbetering.

Zijn eigen landgoed is een weelderig geheel van bomen, struiken, houtwallen en kruidenrijk grasland met koeien. Jan Ottens wordt enorm geïnspireerd door de Indianen en hoe zij leven in harmonie met de natuur. Er is in één generatie dan ook zoveel veranderd, alsof je van een andere planeet komt. “Onze voorouders waren enorm duurzaam. Er werd niks weggegooid, alles werd hergebruikt. Sindsdien heeft plastic zijn intrede gedaan en kennen we het verschijnsel afval en vuilnisbelten. Er is in die zin geen enkele generatie zo verkwistend als die van ons,” geeft Jan aan. “We hebben onze mond vol over duurzaamheid terwijl we ‘t niet zijn.” 

Jan ziet de boer als rentmeester van het land en zeker niet als fabrikant. Boeren krijgen veelal de schuld terwijl de regelgeving waar zij mee te maken hebben is ingericht op grootschaligheid die lang niet alle boeren zelf per se willen. Maar boeren zonder verdienmodel zijn kansloos en dus kwam hij, samen met Annie Martens en Pierre Bos, met het initiatief voor Peel Natuurdorpen. 

Als docent heeft Jan gewerkt op de agrarische school en het allemaal van dichtbij zien veranderen. Daar leerde Jan van de pioniers om dit weer door te geven. Nu is hij zelf aan het pionieren. Er worden flinke stappen gezet momenteel, zo is men in gesprek met een vijftal gemeenten in de Peel, geïnteresseerde boeren, potentiële bewoners en provincie voor een pilot. Jan en partners zijn druk doende om een eerste demo locatie te realiseren in Zeeland in het begin van 2022.