initiatief_zeeland_ logo_2024

Visit Us

Annulering: geen Online informatie Masterplan Repelakker III

 

Bericht van het Team Repelakker III Zeeland:

 

Annulering terugkoppelbijeenkomst van 20 januari 

Begin januari hebben wij je via onze nieuwsbrief of website uitgenodigd voor de online terugkoppelbijeenkomst op donderdag 20 januari. Helaas gaat deze bijeenkomst  niet door.

Van de gemeente ontvingen wij onderstaand bericht met daarin een toelichting.
Gezien de korte tijd tussen de aanstelling van het nieuwe college van B&W en de terugkoppelbijeenkomst is het niet mogelijk gebleken het college voldoende op de hoogte te brengen van de voortgang omtrent Repelakker III. Daarbij vindt op 20 januari een raadsbijeenkomst plaats die tijdens het inplannen van de terugkoppelbijeenkomst nog niet op de agenda stond. 
Hiertoe heeft de gemeente besloten om de terugkoppelbijeenkomst te verzetten. Zo krijgt het college de kans om zich goed en volledig te laten informeren over de voortgang. Daarnaast biedt het ge´nteresseerde raadsleden de ruimte om deel te nemen aan de terugkoppelbijeenkomst

Nieuwe datum
Binnenkort ontvang je van ons een nieuwe datum voor de terugkoppelbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst blikken we terug op de afgelopen maanden – van hybride informatiebijeenkomst in september tot het fysieke ontwerpatelier in november – en vertellen we je hoe we de input hebben verwerkt in het Masterplan. Zodra er een nieuwe datum bekend is, informeren we hierover via onze nieuwsbrief en de website.

We vragen nog heel even geduld. 

Met vriendelijke groet,

Team Repelakker III Zeeland

============================================================================

Eerder verscheen op deze site onderstaand bericht hierover: 
 
Op donderdag 20 januari wordt online een toelichting gegeven op het Masterplan Repelakker III.
 
Inwoners van Zeeland en vooral degenen die belangstelling hebben voor wonen in Repelakker III krijgen dan te zien en te horen hoe het er nu voorstaat. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk Zeelanders bij de verdere ontwikkeling van Repelakker III betrokken worden. De ontwikkeling van Repelakker III is heel belangrijk voor de toekomstige woningen in Zeeland en Zeelanders hebben echt invloed op de concrete invulling van dit ambitieuze plan.