initiatief_zeeland_ logo_2024

Visit Us

Meedenken en meepraten over de nieuwe gemeente

Burgers van Zeeland, Uden, Volkel, Odiliapeel, Schaijk en Reek praten dinsdag 26 maart met elkaar over de komende samenvoeging van de gemeenten Uden en Landerd. Dat gebeurt op een bijeenkomst in Het Wapen van Reek, aanvang 19.30 uur.

Het is een initiatief van de burgerinitiatiefgroepen en dorpsraden in beide gemeenten. Initiatief Zeeland is daarbij aanwezig en heeft andere organisaties in Zeeland uitgenodigd om mee te komen praten.
Het is een eerste kennismaking, samen kunnen we overleggen of en hoe we samen kunnen optrekken en hoe we het beste de belangen van ons dorp kunnen behartigen.