initiatief_zeeland_ logo_2024

Visit Us

Jaarverslag Initiatief Zeeland 2020

Jaarverslag Initiatief Zeeland 2020

Het bestuur van Vereniging Initiatief Zeeland heeft in zijn junivergadering het jaarverslag 2020 definitief vastgesteld.

Vanwege de beperkende maatregelen in het kader van de bestrijding van de corona-pandemie is de algemene jaarvergadering per e-mail afgewerkt. Er zijn twee reacties binnengekomen, die instemden met het verslag. 

In de bijlagen het verslag en de verklaring van de kascommissie.

jaarverslag 2020

kascommissie over 2020