initiatief_zeeland_ logo_2024

Visit Us

Jaarverslag 2017 van Initiatief Zeeland

Tijdens de algemene ledenvergadering van 16 mei is het jaarverslag over 2017 door de aanwezige leden goedgekeurd.

In de bijlage het jaarverslag:

18 01 02 Jaarverslag vereniging Initatief Zeeland Samen Sterk over het jaar 2017

In deze bijlage het verslag van de jaarvergadering: 

18 05 16 notulen ledenvergadering 2018