initiatief_zeeland_ logo_2024

Visit Us

Inzamelingsactie voor Deelhuisjes in Zeeland

Lokaal voor Lokaal Zeeland houdt zaterdag 18 december een inzamelingsactie voor de deelhuisjes. Bij Jumbo Eijsermans in Zeeland wordt winkelende bezoekers gevraagd bij hun winkelbezoek producten te kopen om ze te schenken voor de deelhuisjes. Het gaat daarbij om houdbare producten. De actie start om 08.00 uur en eindigt om 18.00 uur.

Sinds april kent Zeeland een aantal deelhuisjes, waar mensen houdbare producten in kunnen plaatsen, die op hun beurt door mensen die daar behoefte aan hebben kunnen worden meegenomen. Het project is opgezet door Marjo Danen, Mira Eijsermans en Debbie Boeijen, die onder de naam Lokaal voor Lokaal opereren. Het deelhuisjesproject is een succes. Er wordt veel gedoneerd en dat vindt gretig aftrek. Het geeft volgens de drie initiatiefneemsters aan dat er grote behoefte is aan ondersteuning van mensen die het financieel moeilijk hebben. “Maar”, zegt Mira Eijsermans, “de vraag naar producten is groter dan het aanbod. We zijn echt heel blij met al die mensen die doneren, maar met de actie op 18 december hopen we voor extra aanbod te kunnen zorgen.” Aan de actie werken tal van vrijwilligers mee.

De Decemberactie van Lokaal voor Lokaal heeft heel veel steun gekregen in het dorp.

Lokaal voor Lokaal staat voor activiteiten van Zeelanders voor Zeelanders. Met die gedachte is ook de Decemberactie gehouden. Daarbij was het de bedoeling om in de decembermaand – de maand van de Sint- en Kerst – te zorgen dat bij alle inwoners de schoen werd gevuld met een cadeau. De actie is – met steun van de Zorgcoöperatie Zeeland en de vereniging Initiatief Zeeland – heel goed verlopen. Marjo Danen: “We hebben ontzettend veel reacties gekregen en veel donaties. Daardoor was het mogelijk om in totaal 90 cadeaus uit te delen aan 60 mensen. Geweldig, dat we zoveel hebben kunnen doen.”

Vrijwilligers Tanja van Dongen en Maaike Linders zetten zich in voor de inzamelingsactie van 18 december. Hiermee wil Lokaal voor Lokaal een derde initiatief gaan uitbouwen: via het project Deelplaats zorgen dat inwoners die tekort komen, houdbare en verse producten krijgen. Met deze Deelplaats voorziet Lokaal voor Lokaal gezinnen die niet meer in aanmerking komen voor de Voedselbank, wekelijks van verse producten, groente fruit en brood. “Bedrijven doneren, we krijgen wekelijks schenkingen in natura. Dat is hartverwarmend,” aldus Marjo Danen. “We zijn nog op zoek naar nieuwe telers en donateurs in natura om het aanbod aan producten te kunnen uitbreiden. Hiermee kunnen we de gezinnen die nu helaas nog op de wachtlijst staan hopelijk snel verwelkomen.”

Voor een overzicht van de Deelhuisjes klik hier