initiatief_zeeland_ logo_2024

Visit Us

Initiatief Zeeland bezorgd over Aldiplan Reek

Initiatief Zeeland bezorgd over plannen Aldi Reek

In een brief aan het college van B. en W. en de leden van de gemeenteraad van Landerd heeft het bestuur van Initiatief Zeeland zijn bezorgdheid uitgesproken over de gevolgen van vestiging van een Aldi-supermarkt op een weiland aan mgr. Borretstraat in Reek. Het zou om een vergunning gaan voor tien jaar. Initiatief Zeeland is bezorgd over de gevolgen voor de leefbaarheid van Zeeland. Een onderzoek – uitgevoerd in opdracht van de gemeente – geeft aan dat een supermarkt daar ernstig ten koste gaat van de winkelvoorzieningen in Zeeland. Initiatief vindt een dergelijke ontwikkeling zorgwekkend en is teleurgesteld dat de aanbevelingen uit het ‘eigen’onderzoek niet worden opgevolgd.

Lees de brief aan college en raad:Initiatief Zeeland en Aldi

Lees toelichting op deze brief: Initiatief en Aldi toelichting

Lees ook: reactie MKB Schaijk Reek