initiatief_zeeland_ logo_2024

Visit Us

Gemeenteraad kiest voor afsluiting Tweehekkenweg

De gemeenteraad van Landerd heeft gekozen voor afsluiting van de Tweehekkenweg als  buslijn 99, Uden-Nijmegen v.v. over de Bergmaas gaat rijden. Het besluit werd genomen na een uitvoerige discussie over wat voor veiligheid en de bereikbaarheid het beste is.

Het voorstel van het college van B. en W. voor de variant om de bushaltes aan één zijde van de Bergmaas aan te leggen en de Tweehekkenweg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer kreeg de steun van een meerderheid van de raad. Het pleidooi van de fractie Maashorst Vooruit en VVD om de Tweehekkenweg open te houden kreeg geen steun, het CDA pleitte nog even voor een tunnel, maar moest die wens ook laten varen. De verkeersveiligheid op Zevenhuis kwam deze avond uitvoerig aan de orde. Algemeen is de opvatting dat de gemeente daar extra aandacht aan moet besteden. Zevenhuis is niet bedoeld voor doorgaand verkeer, sluipverkeer veroorzaakt er overlast en leidt tot gevaarlijke situaties.

De werkgroep Buslijn 99 van Initiatief Zeeland Samen Sterk heeft zich intensief beziggehouden met de plannen. De twee varianten waaruit de raad moest kiezen waren mede afkomstig van Initiatief Zeeland. De werkgroep heeft de aanleg van bushaltes aan één zijde voorgesteld. Over het wel of niet afsluiten van de Tweehekkenweg heeft de werkgroep geen voorkeur uitgesproken, ze heeft in haar rapportage wel voor- en nadelen van beide varianten aangegeven.