initiatief_zeeland_ logo_2024

Visit Us

Gemeenteraad beslist over bushaltes en kruispunt

Namens Initiatief Zeeland Samen Sterk heeft Peter Hermens bij de voorbereidende vergadering een toelichting gegeven op het onderzoek en de voorstellen die de Werkgroep Buslijn 99 van Initiatief Zeeland zijn gedaan. Op donderdag 19 april neemt de gemeenteraad een besluit. Initiatief Zeeland lanceerde eerder het voorstel om de bushaltes aan één zijde van de Bergmaas te situeren. Over de varianten voor het wel of niet afsluiten van de Tweehekkenweg voor autoverkeer heeft de werkgroep geen voorkeur uitgesproken. Dat is aan de gemeenteraad.

Hieronder de inbreng van Peter tijdens de voorbereidende raadsvergadering:

“Initiatief Zeeland wil Zeelanders op tal van terreinen in beweging brengen om samen aan de slag te gaan en er voor te zorgen dat Zeeland een mooi en leefbaar dorp blijft: nu en in de verre toekomst. Initiatief Zeeland is een onafhankelijke vereniging en behartigt de belangen van elke Zeelander. Eind 2017 kreeg InitiatiefZeeland de plannen voor verplaatsing van buslijn 99 onder ogen en richtte een werkgroep op van experts en jongeren. Na het bestuderen van de plannen, begrepen we de wens voor verplaatsing van de buslijn van Kerkstraat naar Bergmaas. In ons advies van 8 december 2017 deden we verschillende aanbevelingen en uitten we onze zorgen over de voorliggende variant van het haltepaar aan de kruising Bergmaas-Tweehekkenweg.
Op ons verzoek zijn door de gemeente verschillende varianten onderzocht: een geoptimaliseerde variant met aan weerszijden van de Bergmaas een halte, een tunnelvariant en een variant met een dubbel haltepaar éénzijdig aan de oostkant van de Bergmaas.
We hebben over onze zorgen en adviezen prettig kunnen afstemmen met de gemeente en tijdens de inloopavonden van 19 december en 27 maart het podium gekregen om onze bevindingen te delen met de aanwezigen. Hiervoor willen wij de gemeente bedanken en spreken de hoop en verwachting uit dat het een voorbode is voor constructief overleg in het vervolg.

Allereerst is het voor de bereikbaarheid van Zeeland en de langjarige zekerheid van een goede aansluiting op het Brabantse openbaar vervoer netwerk, goed nieuws dat Zeeland twee HOV-haltes krijgt. We zijn erg blij met de voorliggende variant waarbij de volledige bushalte aan één zijde van de Bergmaas wordt gerealiseerd. Het is een enorme verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Het instellen van een 60km-regime, de verhoogde en gescheiden middenbermen, het toegenomen overzicht door de gehele inrichting, aanvullende verlichting: het zijn allemaal ingrepen die het attentieniveau gigantisch vergroten en daarmee zowel de verkeersveiligheid als sociale veiligheid ingrijpend verbeteren. Door te gaan voor kwaliteit en een goed ontwerp liggen er bovendien grote kansen om van deze nu lastige plek een prachtige ‘poort’ naar de Maashorst én naar ons mooie dorp Zeeland te maken.

De voorliggende variant kan worden gerealiseerd mét of zonder afsluiting van de Tweehekkenweg. In het licht van bovenstaande verbeteringen hebben we hier als werkgroep geen uitgesproken voorkeur. Wanneer gekozen wordt vóór afsluiten van de Tweehekkenweg is de kans op ongevallen door kruisend en onterecht afslaand autoverkeer ‘nul’. Sluipverkeer over de Zevenhuis wordt hiermee aangepakt en ook de verkeersintensiteit aan de dorpszijde van de Tweehekkenweg wordt beperkt. Het nadeel is dat het drukker zal worden op de Udenseweg en Voederheil/Kerkstraat Noord.
Wanneer de oversteek Tweehekkenweg open blijft is dat iets minder veilig, maar beter voor de bereikbaarheid. Zeelanders die op Zevenhuis , Tooverkamp en Weversweg wonen en bezoekers van de Heische tip zullen 1 of 2 kilometer moeten omrijden om in het centrum van Zeeland te komen. Een aandachtspunt bij het openhouden is de veiligheid van fietsers op de Tweehekkenweg.

Tenslotte wil ik benadrukken dat in onze adviezen van 8 december 2017 en 12 maart 2018 een compleet overzicht van aanbevelingen te vinden is. Verder willen wij als Initiatief Zeeland graag tijdig en goed betrokken worden bij de verdere uitwerking van de technische tekeningen, en meedenken bij de uitwerking naar een mooi, aantrekkelijk plan voor zowel de halte Tweehekkenweg als de halte Voederheil.”