initiatief_zeeland_ logo_2024

Visit Us

• De gemeente Landerd, initiatief Zeeland Samen Sterk, Noord Oost Brabant bibliotheken, Brabantzorg, Stichting jeugdbelangen, KBO en Zorgcoöperatie Zeeland hebben afgelopen week een convenant ondertekend voor de realisering van een nieuw dorpshuis in Zeeland.

 

 

  Convenant ontmoetingshuis Zeeland

  Startnotitie ontmoetingshuis Zeeland

Een belangrijke stap op de weg naar een nieuw ontmoetingscentrum. Het rapport van adviesbureau M3v is daarbij uitgangspunt. 

De werkgroep ontmoetingshuis van Initiatief Zeeland Samen Sterk, bestaande uit Marcel Bongers, Frans Lucassen en Danny de Klijn, wil samen met de andere ondertekenaars zorgen dat er een nieuw dorpshuis komt, waar Zeeland behoefte aan heeft. De werkgroep gaat ook in overleg met de huidige gebruikers van De Garf, De Vlashoeve en het parochiehuis. 

Het college van burgemeester en wethouders wil in februari 2017 een besluit nemen over wel of geen nieuwbouw van de sporthal. Hoe dan ook zal de sporthal een onderdeel worden van het nieuwe ontmoetingshuis. Naar verwachting zal de gemeenteraad voor 1 januari 2018 een besluit kunnen nemen over het nieuwe ontmoetingshuis.