initiatief_zeeland_ logo_2024

Visit Us

• De dragers van het ontmoetingshuis dat in Zeeland moet worden gebouwd zijn teleurgesteld over de wijze waarop het proces verloopt.

De dragers staan nog steeds volledig achter het plan zoals dat in het eindrapport van M3V is gepresenteerd. De teleurstelling geldt met name het voornemen van de gemeente om af te zien van nieuwbouw van de sporthal, waardoor de aansluiting bij zorgcentrum Compostella in gevaar is gekomen. De voorgestelde sloop van het parochiehuis is zonder overleg met de dragers door de gemeente voorgesteld, toen vorige maand een plan werd gepresenteerd, dat inhoudelijk niet voldoet aan het rapport van M3V. De dragers voor het nieuwe ontmoetingshuis in Zeeland zijn Brabant Zorg, KBO, Zorgcoöperatie Zeeland, Stichting Jeugdbelangen, de bibliotheek, Initiatief Zeeland Samen Sterk en de gemeente Landerd. Zij hebben in januari een convenant ondertekend waarin zij zich achter het concept hebben geschaard dat bureau M3V in oktober 2016 heeft gepresenteerd. In april heeft het College van B. en W. een besluit naar buiten gebracht waarbij het concept terzijde is geschoven, in die zin, dat er geen sprake meer is van nieuwbouw van de sporthal en daardoor ook niet meer gesproken kan worden over een fysieke verbinding met zorgcentrum Compostella. Bovendien werd bij het bekendmaken van dat besluit aangekondigd dat voor de bouw van een ontmoetingshuis aan de huidige sporthal het parochiehuis aan de Kerkstraat zal moeten worden gesloopt. Ten onrechte is de indruk gewekt dat de dragers dat zouden ondersteunen. Dat is geenszins het geval en wij zijn bijzonder ongelukkig met deze suggestie. Daarover is door het college van B. en W. geen overleg gevoerd met de overige dragers. Namens alle dragers wil Initiatief Zeeland Samen Sterk benadrukken dat zij nog steeds vinden dat het oorspronkelijke plan moet en kan worden uitgevoerd. Eerder al hebben wij samen aangedrongen om het gesprek daarover te laten gaan. Wij allen bepleiten dat we weer teruggaan naar waarover de afspraken bij de ondertekening van het convenant in januari zijn gemaakt: het concept van het rapport van M3V van oktober vorig jaar: een ontmoetingsruimte incluis nieuwe sporthal en een verbinding met zorgcentrum Compostella. Afgelopen week is er wel contact geweest met BrabantWonen en BrabantZorg met als doel om de fysieke aansluiting met Compostella te onderzoeken. Waarom dit nu pas gebeurt, meer dan anderhalf jaar nadat we met een intensief proces begonnen zijn om te komen tot een kwalitatieve goede voorziening die voor 40 jaar in Zeeland gebouwd gaat worden, is opmerkelijk.