initiatief_zeeland_ logo_2024

Visit Us

Dorpsbijeenkomst positief, interessant en gezellig

Een positieve,  gezellige en interessante avond voor zowel de aanwezige inwoners als voor Initiatief Zeeland. Dat is de conclusie van de dorpsbijeenkomst op maandag 25 september 2023 in het Dorpshuis Zeeland. Praten over de toekomst van het dorp was het doel van de avond. Ruim 60  inwoners hielden zich daar deze avond mee bezig.

 

Na een toelichting over het concept-KernenCV door William van Stiphout en Lydia Verstraelen gingen de inwoners zelf aan de slag. Iedereen had bij binnenkomst het thema kunnen kiezen waarover ze wilden praten.

 

 

Er was een keuze uit vijf thema’s:

  • ‘woonproblematiek’,
  • ‘aantrekkelijk dorpscentrum’,
  • ‘preventieve gezondheidszorg’,
  • ‘Hoe komen inwoners zonder auto bij voorzieningen in de regio’
  • ‘ruimtegebrek basisscholen en kwaliteit (buiten)speelruimte’.

Onder deskundige begeleiding van Pon & Telos werk het spel ‘Veerkracht’ gespeeld. In dit spel bespraken vijf inwoners per tafel in meerdere opdrachtrondes hun thema. Uiteindelijk resulteerde dit in een groot aantal acties die zouden kunnen worden uitgevoerd om het doel van hun thema in de toekomst te kunnen realiseren. Tussendoor werd voor een hapje en drankje gezorgd. Inwoners hebben in een prettige sfeer heel constructief samen oplossingen/kansen geformuleerd.

Na 1,5 uur was het spel beëindigd en gaven een aantal inwoners op enthousiaste wijze toelichting op hun voorgestelde actiepunten om in de toekomst aan de slag te gaan.

Pon & Telos zal aan de hand van alle informatie die door inwoners is ingebracht een rapportage en advies formuleren voor Initiatief Zeeland en het Kernteam Zeeland. Dit denken ze binnen 3 af 4 weken te kunnen aanleveren. Vervolgens zal Initiatief Zeeland samen met het Kernteam bepalen op welke punten het Kernen CV moet worden aangepast en zullen ook vervolgstappen worden gezet hoe verder te gaan met de opbrengsten van het Veerkrachtspel.