initiatief_zeeland_ logo_2024

Visit Us

Definitieve versie KernenCV Zeeland

De KernenCV Zeeland is definitief vastgesteld.  Het concept dat door de deelnemers is samengesteld is aangescherpt met de inbreng van de dorpsbijeenkomst van 25 september.
 
In de komende maanden wordt bepaald  hoe een vervolg te geven aan de KernenCV en de dorpsbijeenkomst van 25 september. Bedoeling is om in januari 2024 daarover meer te laten weten aan de deelnemers van het project. 
Wie een actieve bijdrage wil geven, kan zich melden via info@initiatiefzeeland.nl Daar zijn ook reacties op de KernenCV welkom.
 
Voor de definitieve versie klik op: KernenCV Zeeland_definitief november 2023