initiatief_zeeland_ logo_2024

Visit Us

Daadkrachtig vervolg

Op woensdag 15 juni hebben maar liefst 50 inwoners jonger dan 35 jaar en op donderdag 16 juni 60 inwoners ouder dan 35 jaar deelgenomen aan een participatieve eerste bijeenkomst van de kersverse initiatiefgroep “Zeeland 2030. Samen sterk!” De initiatiefgroep beoogde 3 doelen voor deze avonden:

 • Delen en bewustwording op gang brengen over de ontwikkelingen, die we in Zeeland, tegemoet gaan richting 2030. En samen ervaren welke thema’s relevant zouden kunnen zijn om mee te nemen in een dorpsvisie Zeeland 2030. 
 • Is er voldoende draagvlak bij inwoners, om het initiatief “Zeeland 2030. Samen sterk!” door te zetten? 
 • Leidt dat eerste draagvlak er ook toe, dat er meer directe en actieve betrokkenheid (burgerkracht)wordt aangeboord om samen vervolg te geven aan het initiatief?

Hoe ziet het Zeeland van 2030 er in jouw droom uit?
Top 10 gecombineerd JONGER en OUDER dan 35 jaar

 • (30%) Het dorp moet levendig blijven.
 • (21%) Zorg voor een goede saamhorigheid, ondanks de afkomst van inwoners in Zeeland. 
 • (19%) Zorg voor een sociale ontmoetingsplek met een wisselwerking tussen jong & oud. 
 • (17%) Zorg voor een toekomstbestendig dorpshuis in combinatie met een sporthal en behoud van een grasveld. 
 • (16%) Realiseer een verzamelgebouw voor ZZP’ers en startende ondernemers. 
 • (16%) Zorg voor een duidelijk centrum, dat uitnodigt om er te gaan winkelen
 • (15) Rotonde of tunnel oversteek Tweehekkenweg. 
 • (13%) We dromen dat SJB in 2030 nog bestaat! 
 • (9%) Realiseer een betaalbaar woningaanbod in Zeeland. 
 • (9%) Realiseer een inspirerend park in Zeeland.

EEN DROOM

Een droom van de initiatiefgroep is, om een brandende lucifer te mogen zijn, die ervoor zorgt dat we in Zeeland samen een geweldig groot en warm kampvuur ontsteken. Een kampvuur wat blijft branden, omdat er veel hout (actieve inwoners met vele kwaliteiten) is in Zeeland. Op basis van de dorpsbijeenkomsten mag geconcludeerd worden, dat de doelen zijn behaald. En dat is een prachtig eerste succes, wat we samen hebben gerealiseerd! Op beide avonden is enorm veel draagvlak geuit voor het doorzetten van het initiatief “Zeeland 2030. Samen sterk!” Naast het uitspreken van draagvlak, zijn er heel veel adviezen en inzichten gedeeld over hoe een volgende stap eruit zou kunnen zien. O.a. hoe ook inzichten van andere inwoners meegenomen kunnen worden. Verder is er beide avonden heel actief, door alle aanwezigen, in kleine gespreksgroepjes, gesproken over waar we als inwoners super trots op zijn in Zeeland. Wat zijn we een rijk dorp! En vervolgens zijn we gaan dromen over hoe mooi Zeeland er in 2030 uit zou kunnen zien. Welke thema’s zouden er dan zeker niet mogen ontbreken, om ook dan nog net zo trots en gelukkig samen te kunnen leven in Zeeland? Dat hebben we gedeeld met elkaar. De opbrengst van beide dorpsavonden worden verwerkt en besproken door de initiatiefgroep. Op basis van alle adviezen en tips zullen zij snel weer persoonlijk contact leggen met alle actief betrokken inwoners, die hier samen een vervolg aan willen gaan geven. Dit is al een geweldige basis om een volgende stap te zetten. Wij gaan voor een daadkrachtig vervolg!