initiatief_zeeland_ logo_2024

Visit Us

Op 8 december 2018 is de nieuwe route van Buslijn 99 (Uden-Nijmegen) in gebruik genomen. De bushaltes bij de Tweehekkenweg en bij de rotonde Voederheil zijn in gebruik. Vereniging Initiatief Zeeland Samen Sterk heeft zich sinds de herfst van 2017 met een werkgroep ingezet voor een goede inrichting van de bushaltes en de omgeving. De werkgroep heeft daarbij veel voorstellen gedaan, die door de gemeente zijn overgenomen. Op de informatieavonden hebben leden van de werkgroep uitleg gegeven. 

Heel nadrukkelijk heeft de werkgroep geen uitspraken gedaan over verkeersmaatregelen die zouden worden genomen. Met name de afsluiting van de oversteek Tweehekkenweg voor autoverkeer leidde tot veel discussie. De werkgroep heeft voor- en nadelen op een rij gezet, zonder een voorkeur uit te spreken. De uiteindelijke beslissing was aan het gemeentebestuur en de gemeenteraad. Die besloten tot afsluiting.

De aankleding van de bushalte bij de Tweehekkenweg is nog niet gereed. Er moet nog een overdekte fietsenstalling komen. Bovendien heeft de werkgroep van onze vereniging gepleit voor een  voorziening die laat zien dat vanuit Zeeland hier de poort naar De Maashorst kan worden gerealiseerd.

Meer informatie bij het hoofdstuk nieuws op deze site: https://www.initiatiefzeeland.nl/nieuws/