initiatief_zeeland_ logo_2024

Visit Us

Buslijn 99 Uden-Nijmegen weg uit Zeeland?

Er zijn vergaande plannen om buslijn 99 (Uden-Nijmegen v.v.) om Zeeland heen te laten lopen. De bushaltes Udenseweg, Kerkstraat en Reekseweg komen voor deze lijn te vervallen. Doel is Hoogwaardig Openbaar Vervoer, dat wil zeggen dat er snellere en comfortabelere verbinding moeten komen. Lijn 99 moet zoiets worden. Er komen volgens het plan twee bushaltes aan weerszijden van de provinciale weg De Bergmaas, een bij de kruising met de Tweehekkenweg en een bij de rotonde Voederheil. De plannen zijn al in een vergevorderd stadium. 

Vereniging Initiatief Zeeland Samen Sterk is overvallen met het plan. De inwoners van Zeeland hebben zich er niet over kunnen uitspreken. Meer dan 300 vooral jonge mensen maken van maandag tot en met vrijdag dagelijks gebruik van de lijn. Wat vinden zij er van? De bereikbaarheid vanuit Zeeland is in het geding. Kruispunt Bergmaas/Tweehekkenweg is een gevaarlijke oversteek, er gebeuren veel ongelukken. Voor dit punt en voor de rotonde Voederheil is de verkeersveiligheid in het geding.

Initiatief Zeeland wil snel een werkgroep vormen die zich met dit plan gaat bezighouden. Daarvoor zoeken we mensen die mee willen denken met ons en die willen uitzoeken wat de gevolgen zijn. We laten snel meer weten.