initiatief_zeeland_ logo_2024

Visit Us

• Applaus voor fietstunnel Tweehekkenweg

De oversteek Tweehekkenweg over de Bergmaas in Zeeland is het veiligst als er een (fiets)tunnel komt. Dinsdagavond ging daar een groot deel van de informatieavond over, die was belegd over de plannen voor een nieuwe route over de Bergmaas van buslijn 99 (Uden-Nijmegen v.v.). 
De tunnelvariant kreeg zelfs applaus van de mensen in de zaal. In de nieuwe routeplannen komen bushaltes bij de Tweehekkenweg en bij de rotonde Voederheil. De tunnelvariant voor de oversteek bij Tweehekkenweg was een van de suggesties die de werkgroep Buslijn 99 van Initiatief Zeeland Samen Sterk heeft gedaan in haar rapportage aan de gemeente. Namens de werkgroep lichtte Peter Hermens het rapport toe op de druk bezochte bijeenkomst in de Heische Tip. Hij kon dat doen nadat vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant en busmaatschappij Arriva een toelichting hadden gegeven over het hoe en waarom van de nieuwe route. Het gaat om de invoering van hoogwaardig openbaar vervoer met minder haltes, minder obstakels en kortere rijtijden. In die plannen voor de nieuwe route komt voor de Tweehekkenweg geen tunnel voor. De Bergmaas worden ter hoogte van de Tweehekkenweg in het voorstel, dat bureau Kragten voor provincie en Arriva maakte, de rijstroken gescheiden van elkaar. De kruising wordt beveiligd met verkeerslichten. Aan weerszijden van de Bergmaas komt een halte met fietsenstallingen. Er werd uitvoerig over gesproken over hoe het bureau dat ziet en wat voor voorzieningen er nodig zijn. Voor de werkgroep Buslijn 99 is veiligheid een van de belangrijkste uitgangspunten bij de beoordeling van de plannen. Voor Voederheil betekent het dat er extra fietsstroken zouden moeten komen. Een suggestie die bij de heren achter de tafel goed viel. De werkgroep heeft voor de kruising met de Tweehekkenweg twee varianten uitgewerkt, een met een gelijkvloerse kruising en een met een (fiets)tunnel. Voor de gelijkvloerse kruising heeft de werkgroep een aantal aanvullende suggesties gedaan om die oversteek veiliger te maken en om te zorgen dat automobilisten minder gemakkelijk vanaf de Tweehekkenweg de Bergmaas op kunnen rijden. Heel uitgebreid ging de discussie over de veiligheid op de Tweehekkenweg. De bedenkingen van het adviesbureau tegen een tunnel vonden weinig gehoor bij het publiek. Technisch zou het heel moeilijk worden om een veilige tunnel aan te leggen, omdat onder meer de woningen aan de Tweehekkenweg daar overlast van zouden hebben. In de discussie na afloop van de presentaties werd daar uitgebreid op ingegaan. Vrijwel iedereen in de zaal benadrukte dat een goede fietstunnel de veiligheid optimaal maakt. Er kwamen daarbij tal van suggesties naar voren hoe het wel mogelijk zou zijn. Met tenslotte applaus in de zaal voor een uitspraak dat alleen een tunnel een goede oplossing. Initiatief Zeeland Samen Sterk blijft betrokken bij de verdere gang van zaken. Wethouder Ben Maathuis zegde dat toe. Samen met de werkgroep wil hij de twee voorgestelde varianten serieus gaan bekijken. Klik hier voor het rapport ‘Advies aangaande opwaardering buslijn 99 Uden – Nijmegen.