initiatief_zeeland_ logo_2024

Visit Us

Vanwege de maatregelen in verband met de corona-crisis is het niet mogelijk om bij elkaar te komen. Vandaar dat het bestuur heeft besloten tot een ledenvergadering per e-mail. Hieronder de uitnodiging, die naar de leden is gestuurd met bijlagen. Alleen leden kunnen reageren door een mail te sturen naar: info@initiatiefzeeland.nl
 
                                                                                          
 
Aan de leden van
Vereniging Initiatief Zeeland
 
 
Het bestuur van de vereniging Initiatief Zeeland nodigt u hierbij uit deel te nemen aan de algemene ledenvergadering, zoals die statutair is voorgeschreven. 
 
Behalve de uitnodiging met onderstaande agenda ontvangt u hierbij alle stukken die bij de vergadering horen.
 
Graag horen wij uiterlijk binnen twee weken van u eventuele op- of aanmerkingen en eventuele aanvullingen. U kunt ook uw vragen bij ons kwijt. De reacties die wij binnen krijgen verwerken wij in het verslag, dat na twee weken kan worden opgemaakt.
 
We gaan er van uit dat degenen die niet reageren instemmen met de inhoud van deze agenda en met de betreffende stukken.
 
Wij hopen op uw begrip om op deze ongebruikelijke wijze te ‘vergaderen’.
 
Met vriendelijke groet,