initiatief_zeeland_ logo_2024

Visit Us

Donderdag 16 Juni 2016 OUDER dan 35 jaar

Aanwezig: 60 actieve inwoners in de leeftijd ouder dan 35 jaar De volgende vragen zijn besproken en uitgewerkt in de groepen:

Wat is goed, waar zijn jullie trots op in Zeeland?

Hoe ziet het Zeeland van 2030 er in jouw droom uit?

Thema’s Sociaal leven, wonen en woonomgeving, voorzieningen & bereikbaarheid & verkeer, bedrijvigheid en werkgelegenheid, relaties en samenwerking tussen inwoners onderling en inwoners en gemeente, andere partners. Onderstaand een samenvatting van de uitkomst.

Hoe ziet het Zeeland van 2030 er in jouw droom uit?
TOP 10

(19) Zorg voor een sociale ontmoetingsplek met een wisselwerking tussen jong & oud. 
(17) Zorg voor een toekomstbestendig dorpshuis in combinatie met een sporthal en behoud van een grasveld. 
(14) We willen ons actieve verenigingsleven behouden in Zeeland. 
(11) Gemixt wonen, jong & oud door elkaar. 
(11) Een goede bereikbaarheid met omringende grotere plaatsen waar veel werkgelegenheid is, o.a. Oss, Uden, Veghel, Nijmegen, etc. 
(10) Behoud in Zeeland de diversiteit aan winkels, horeca, openbaar vervoer, e.d. Service en locale betrokkenheid zijn goud waard. Uitgangspunt van de consument is: eerst dichtbij kijken en kopen. 
(9) Zorg voor betaalbare (nieuwe) woningen om onze jeugdige inwoners in Zeeland te houden.
(7) Een dorpsraad of dorpsoverleg met draagvlak van Zeelandse inwoners. 
(6) Multifunctionele woningen bouwen waar zowel jonge gezinnen, als ouderen in kunnen wonen.
(4) Zorg voor een goede saamhorigheid, ondanks de afkomst van inwoners in Zeeland.

Sociaal leven

(11) Gemixt wonen, jong & oud door elkaar. 
(1) Ontmoetingsplekken, elkaar ‘zien’ in Zeeland. 
(1) Een nog grotere opkomst bij evenementen in Zeeland. 
(1) Pro-actieve inwoners in Zeeland, die niet achteraf gaan klagen. 
(1) Het dorpsplan is een continue proces, met een continue wissel werking tussen inwoners.

Wonen en woonomgeving

(19) Zorg voor een sociale ontmoetingsplek met een wisselwerking tussen jong & oud. 
(14) We willen ons actieve verenigingsleven behouden in Zeeland. 
(9) Zorg voor betaalbare (nieuwe) woningen om onze jeugdige inwoners in Zeeland te houden. 
7 Open staan voor mensen van buiten af, o.a. vluchtelingen, andere niet-Zeelandse mensen. 
(6) Multifunctionele woningen bouwen waar zowel jonge gezin nen, als ouderen in kunnen wonen. 
(4) Een gezellig centrum. 
(3) Ouderen mogen bij de kinderen wonen, om zo langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. 
(1) We willen de huidige voorzieningen behouden en zelfs uitbrei den. 
(1) Betere straten en stoepen in Zeeland.

Voorzieningen en verkeer

(17 )Zorg voor een toekomstbestendig dorpshuis in combinatie met een sporthal en behoud van een grasveld 
(5) Meer natuur, o.a. een beleeftuin voor jong & oud. 
(5) Een tunnel voor de oversteek Tweehekkenweg. 
(4) Verduurzaam onze omgeving van Zeeland, o.a. energie. 
(4) Een veilige Kerkstraat in Zeeland. 
(4) Woon-, open structuur met de Maashorst. 
(2) Actieve werkgelegenheid, Zeeland is arbeidsintensief. 
(2) Crossbaan in een dorpspark. 
(1) Een bruisend centrum. 
(1)Onze monumenten blijven behouden in Zeeland. 
)1) Centraliseren van onze winkels.

Bedrijvigheid en werk

(10) Een goede bereikbaarheid met omringende grotere plaatsen waar veel werk gelegenheid is, o.a. Oss, Uden, Veghel, Nijmegen, etc. 
(10) Behoud in Zeeland de diversiteit aan winkels, horeca, openbaar vervoer, e.d. Service en locale betrokkenheid zijn goed waard. Uitgangspunt van de consu ment is: eerst dichtbij kijken en kopen. 
(4) Zorg voor een bedrijfsverzamelgebouw waar ZZP’ers en anderen flexruimte kunnen huren en elkaar kunnen ontmoeten. 
(4) Open oog voor elkaars talenten, uitnodigend tot contact en inzet talenten van iedere inwoner. 
(3) Werkgelegenheid voor onze Zeelandse jeugd. 
(2) Zorg voor balans tussen vrijwilligerswerk & betaalde kracht. 
(2) Veelvuldige maatschappelijke stages, leren om je heen te kijken en iets te doen voor een ander, door je hele schoolloopbaan heen. 
(2) Werkgelegenheid binnen ons dorp. 
(1) Regelgeving voor ‘generatie wonen’, wonen voor jongeren mogelijk maken.

Relaties en samenwerking

(7) Een dorpsraad of dorpsoverleg met draagvlak van Zeelandse inwoners. 
(5) Leefbare wijken met diversiteit. 
(3) Een toegankelijk en tolerant dorp. 
(2) Meningen bundelen, o.a. door crowdfunding. 
(2) Goede relaties tussen ondernemers en de inwoners van Zee land. 

TIPS & TOPS

De volgende tips & tops werden gegeven door de deelnemers, gedurende de hele avond. Opgehaald tijdens het plenaire feedback gedeelte: 

 • Het is best lastig, om in korte tijd diepgang te geven aan de onderwerpen. Het zijn nu toch veel open deuren. 
 • Het vervolg is ontzettend belangrijk. 
 • Het begint bij jezelf, wat kan ik eraan doen? 
 • Interessant om in gesprek te zijn en te luisteren naar anderen. 
 • Gezellig om naar anderen te luisteren. 
 • Jongeren laten werken in Zeeland, aan de slag in Zeeland gaan en blijven, dat blijkt heel lastig te zijn. Daar ben ik me bewust van geworden. 
 • Alle ontwikkelingen die we tegemoet gaan, het heeft me vanavond bewust gemaakt. 
 • Eerste vervolgstap is bundelen wat er is besproken en delen met elkaar. 
 • Ga ook apart in gesprek met de verenigingen, hoe hun visie is. In kleinere groepen. 
 • Vele mooie kreten gezien op de flappen. De volgende stap is dat eerst maar eens concretiseren. Samen doen, mensen mee laten denken, dat leidt tot eigenaarschap. 
 • Ik wil graag nog nadenken over mijn bijdrage aan dit initiatief. 
 • De volgende stap zou kunnen zijn een soortgelijke avond, waarbij je gezamenlijk de vraag gaat beantwoorden: ‘Hoe pak je het vervolg aan?’, ‘Welke werkwijze?’. Dit kan per werkgroep/ thema weer heel anders zijn. 
 • Ik wil ook bekijken wat goed bij mij past, qua thema en bijdrage. 
 • Goede bijeenkomst vanavond. Hoe komen we vanuit deze kleine groepjes naar de hele gemeenschap? Hoe betrekken we de visies van alle doelgroepen/ inwoners erbij? Differentiëren en goed communiceren. Hoe zou je zelf na vanavond je eigen netwerk kunnen betrekken en het draagvlak verbreden? Interesse wekken bij mensen. 
 • Het was goed voor het doel van vanavond om geen discussies met elkaar te voeren, maar te luisteren en zoveel mogelijk inbreng te verzamelen.
 • Goed om zo met elkaar aan de slag te zijn. Voor het vervolg wel goed de discussie voeren met elkaar, informatie delen en bespreken. Maar let wel op dat je niet in de discussie blijft hangen. 
 • Er zijn heel veel onderwerpen waar wij zelf invloed op hebben en die dus makkelijk realiseerbaar zijn. 
 • Stel jezelf een tijdspad, daarbinnen de gesprekken indelen. Blijf niet vrijblijvend praten tot 2029. 
 • Ik geef me graag op voor een werkgroep (Marcel B.). 
 • Zet een dorps brede enquête uit, om te inventariseren wat de rest van de inwoners ervan vindt. Er zijn al vele voorbeelden van dorpen o.a. Kessel. Gebruik maken van wat er al is dus. 
 • Werkgroepen maken, per onderwerp, ga naar bedrijven toe, zoek mensen op die kennis van zaken hebben, of andere vormen om informatie op te halen. 
 • Breng de inwoners in beweging, door gezamenlijke werkvormen zoals vanavond. 
 • Kennis verzamelen, bij gemeente, inwoners, anderen. 
 • Zo snel mogelijk concreet worden. 
 • Maak gebruik van een dorpsnetwerk, een brede groep die meedenkt. 
 • Ruud V. wil meedoen in een groep. 
 • Facebook/ social media gebruiken, delen, suggesties kunnen doen. 
 • Maak een denktank, Afke K. wil haar bijdrage hieraan geven. 
 • Laat ons snel weten hoe jullie verder willen. Met de post-its, die eenieder kon vullen en plakken op de speciale ‘tips & tops’ flap, leverde een mooie gekleurde afsluiting op van de bijeenkomst.

Downloads

Themas 15 juni onder de 35 jaar.pdf

Verslag 15 en 16 juni 2016.pdf