initiatief_zeeland_ logo_2024

Visit Us

Woensdag 15 juni 2016 JONGER dan 35 jaar

Aanwezig: 50 actieve inwoners in de leeftijd tot 35 jaar De volgende vragen zijn besproken en uitgewerkt in de groepen:

Wat is goed, waar zijn jullie trots op in Zeeland?

Hoe ziet het Zeeland van 2030 er in jouw droom uit?

Hoe ziet het Zeeland van 2030 er in jouw droom uit?
TOP 10

(30) Het dorp moet levendig blijven. 
(21) Zorg voor een goede saamhorigheid, ondanks de afkomst van inwoners in Zeeland. 
(16) Realiseer een verzamelgebouw voor ZZP’ers en startende ondernemers.
(16) Zorg voor een duidelijk centrum, dat uitnodigt om er te gaan winkelen 
(15) Rotonde of tunnel oversteek Tweehekkenweg. 
(13) We dromen dat SJB in 2030 nog bestaat! 
(9) Realiseer een betaalbaar woningaanbod in Zeeland. 
(9) Realiseer een inspirerend park in Zeeland. 
(7) Een gemeenschapshuis. 
(5) Goede communicatie tussen de verenigingen onderling en samenwerking.

Sociaal leven

(13) We dromen dat SJB in 2030 nog bestaat! 
(7) Een gemeenschapshuis. 
(5) Goede communicatie tussen de verenigingen onderling en samenwerking. 
(5) D’n Brouwer (dorpscafé) met een goede gastheer & initiatieven. 5x een Rob. 
(4) We willen een digitale portal om iedereen te bereiken. 
(2) Een uitverkocht Zeelandia Live! 
(1) Jongeren & ouderen samen.

Wonen en woonomgeving

(30) Het dorp moet levendig blijven. 
(9) Realiseer een betaalbaar woningaanbod in Zeeland. 
(3) Bereikbaarheid met openbaar vervoer, optimale verbinding met treinstation en steden. 
(2) Zorg voor een snelle en gemakkelijke ondersteuning van de gemeente. 
(2) Versterk de onderlinge verbinding tussen inwoners, o.a. door gebruik te maken van Facebook/WhatsApp mogelijkheden in de buurten van Zeeland. 
(1) Verbeter de verkeersveiligheid, met name in de Kerkstraat.

Voorzieningen en verkeer

(19) Realiseer een inspirerend park in Zeeland. 
(15) Rotonde of tunnel oversteek Tweehekkenweg. 
(4) Realiseer kunstgras op de sportvelden 
(2) Geef de kerk een nieuwe actieve functie. 
(1) Toegankelijker maken van openbare sportfaciliteiten.

Bedrijvigheid en werk

(16) Realiseer een verzamelgebouw voor ZZP’ers en startende ondernemers. 

(16) Zorg voor een duidelijk centrum, dat uitnodigt om er te gaan winkelen. 
(5) Profileer de verbinding met de Maashorst. 
(3) Zorg voor een goede combinatie tussen recreatie en agrarische sector. 
(3) Het industrieterrein moet volgebouwd worden, ten gunste van 2 de werkgelegenheid in Zeeland. 
(2) Breng een gezamenlijke reclamefolder (digitaal) uit, gericht op Zeeland. 
(1) Meegaan in de digitale wereld.

Relaties en samenwerking

(21) Zorg voor een goede saamhorigheid, ondanks de afkomst van inwoners in Zeeland. 
(9) Behoud de relaties tussen jong & oud. 
(8) We willen goede tradities behouden. 
(5) Blijven zorgen voor elkaar in Zeeland. 
(1) Meer betrokkenheid bij verenigingen. 
(1) Goede bereikbaarheid. 
(1) Zorg voor bloeiende buurtverenigingen. 
(1) Maak gebruik van digitale mogelijkheden, o.a. social media, om input te verzamelen.

TIPS & TOPS

De volgende tips & tops werden gegeven door de deelnemers, gedurende de hele avond. Opgehaald tijdens het plenaire feedback gedeelte en via de post-its, die eenieder kon vullen en plakken op de speciale ‘tips & tops’ flap. 

 • Zorg dat je continuïteit krijgt en houdt. 
 • Zorg voor snelle en concrete resultaten, die zichtbaar zijn voor iedereen. 
 • Laat ons snel weten hoe het verder gaat. 
 • Hoe meer mensen er mee doen, kan als keerzijde krijgen, dat het ook makkelijker wordt om weg te blijven. 
 • Betrek meer mensen bij dit initiatief, o.a. via social media. 
 • Met een dorps brede enquête bij alle inwoners input ophalen voor de dorpsvisie. 
 • Goede ervaringen bij de avond, constructieve opzet en gesprekken gevoerd. Goed om mee te doen. 
 • Plannen omzetten in daden! 
 • Nodig burgemeester en wethouders in een vervolg uit om mee te praten en te discussiëren over de thema’s. 
 • Durf tonen en indien nodig brutaal zijn, om plannen door te zetten. 
 • Transparantie nastreven. 
 • Per beroepsgroep de gespreksgroepen per thema indelen. 
 • De persoonlijke benadering van de initiatiefgroep werkt! (2x) 
 • Zorg voor dezelfde mogelijkheden in het buitengebied, als in het centrum aanwezig is. 
 • Houdt via social media alle aanwezigen op de hoogte. En deel verdere acties en ontwikkelingen actief, na vanavond. 
 • Informeer ons voorafgaand aan een bijeenkomst over wat er komen gaat, zodat we vooraf kunnen nadenken en we gerichter met antwoorden kunnen komen op bepaalde onderwerpen. 
 • Denk ook aan andere doelgroepen inwoners, o.a. de geestelijke gezondheidszorg: woonvoorziening, ontmoeting, verbinding, participatie en anti-stigma. 
 • Snel met iets zichtbaars komen. 
 • Door een avond als deze voel ik mij gehoord. Zal het persoonlijk fijn vinden, als de gemeente dergelijke dingen aan bood. 
 • Er was een goede diversiteit aan mensen, waardoor er veel verschillende meningen en visies naar voren kwamen.

Downloads

Themas 15 juni onder de 35 jaar.pdf

Verslag 15 en 16 juni 2016.pdf